Contaminación luminosa

Exposición sobre contaminación luminosa.

Definimos “contaminación luminosa” como a alteración da escuridade natural do medio nocturno producida polas emisións artificiais de luz. A contaminación luminosa está provocada entre outras causas pola disipación de luz en zonas que non deben ser iluminadas, ou a horas ou momentos do ano nas que non é preciso iluminalas, ou polo uso de intensidades e espectros de luz inadecuados. O crecemento desmedido da iluminación artificial da noite que experimentamos nas últimas décadas ten consecuencias que hoxe en día resultan xa innegables:

-A contaminación luminosa afecta ao medio ambiente: provoca graves desequilibrios na fauna nocturna e crepuscular, no desenvolvemento de especies vexetais e nos ecosistemas en conxunto por supoñer unha radical alteración das condicións naturais.

-Representa un sobreconsumo de combustibles fósiles, enerxía e recursos naturais. Gastamos moitísimo máis do que precisamos. Segundo as estimacións do proxecto Cities at night, cada ano en España gástanse 950 millóns de euros na iluminación da noite.

-A exposición á luz artificial durante a noite afecta á saúde humana ao desaxustar o ciclo circadiano e inhibir a secreción de melatonina, que desenvolve unha gran variedade de funcións no organismo. As alteracións derivadas relaciónanse cunha longa e variada serie de graves patoloxías.

A contaminación luminosa non é un asunto menor, un “capricho” de afeccionados á astronomía na procura de ceos escuros (un patrimonio cultural que é, por outra parte, máis que merecedor de atención e protección). A contaminación luminosa é un asunto relevante que convén introducir canto antes no debate público -con rigor, sosego e espírito construtivo- en favor do ben común.

A Agrupación Astronómica Coruñesa Ío ten un grupo de traballo específico sobre contaminación luminosa. Organizamos xornadas divulgativas e preparamos unha exposición sobre contaminación luminosa que desde 2017 visitou máis de trinta espazos diferentes en toda Galicia. Producimos diversos materiais divulgativos sobre este asunto, como a “Nota informativa sobre contaminación luminosa” (PDF, 150 KB) e a curtametraxe documental “A perda da escuridade”. Ademais, fixemos propostas sobre a protección da noite ante diferentes administracións (local, autonómica e estatal) e impulsamos a Declaración Institucional do Parlamento de Galicia en defensa do ceo nocturno. No blog da Agrupación Ío podes atopar ademais moitas anotacións que tratan diversos aspectos deste tema na categoría “Contaminación luminosa”. Podes contactar connosco no correo electrónico cl@agrupacionio.com.

RECURSO PRÁCTICO: Modelo de escrito de queixa por intrusión luminosa ante a administración.