Actividades

Saídas nocturnas a observar as estrelas

Trátase da principal actividade da Agrupación, sempre que estea despexado collemos os nosos telescopios e afastámonos das luces da cidade para observar o ceo nas mellores condicións posibles, onde poidamos observar miles de estrelas a simple vista.

Proxectos astronómicos

Dentro do noso marco de actuación coma agrupación desenvolvemos moitos proxectos conxuntos con diversas institucións coma o Concello da Coruña, a Casa das Ciencias da Coruña e outras organizacións.

Excursións

Organizamos viaxes con destinos astronómicos, xa sexa para observar as estrelas nas mellores condicións ou por eventos astronómicos coma os eclipses de sol. Tamén para coñecer sitios relevantes a nivel astronómico como observatorios ou museos científicos.

Cursos, conferencias e charlas públicas

Unha parte importante das actividades de divulgación da Agrupación desenvólvese en cursos, conferencias ou charlas públicas sobre astronomía. Estas actividades están dirixidas a todo tipo de público, sexan colexios, centros culturais ou concellos, e poden estar ou non acompañadas dunha observación pública con telescopios.

Observacións públicas

Sempre que podemos poñemos a disposición do público os nosos telescopios, e procuramos de achegar á xente ao mundo da astronomía do xeito máis directo: observando directamente as marabillas do universo.

Exposicións e obradoiros astronómicos

As exposicións de fotografía astronómica ou material científico tamén forman parte das nosas actividades públicas, así coma os talleres con actividades astronómicas.